3.11.16

Συγκρότηση Δ.Σ. ΠΣΥΥΕΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                         Πειραιάς 03/11/2016
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                      
                   “ΠΣΥΥΕΝ                                                                                   
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2, 18510 Πειραιάς                                              
         Τηλ.: 2131374412, Fax : 2104223492             
                e-mail: psyyen@gmail.com                                                                 
               http://psyyen.bgogspot.com
                                         
                                                                           

 
                       
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    Σήμερα 01 Νοεμβρίου 2016 συνεδρίασε το Δ.Σ. του ΠΣΥΥΕΝ μετά από πρόσκληση της πρώτης σε σταυρούς υποψήφιας Ζωής Πεντότη.
    Η προεδρεύουσα ανάγνωσε το από 26/10/2016 Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής με τα αποτελέσματα των εκλογών του ΠΣΥΥΕΝ της 24/10/2016.
    Κατόπιν διαλογικής συζήτησης ακολούθησε ψηφοφορία και το Δ.Σ. αποφάσισε τη συγκρότηση σε σώμα ως εξής:
1 – Πρόεδρος                  : Ζωή Πεντότη
2 – Αντιπρόεδρος            : Δημήτριος Γκερλές
3 – Γεν. Γραμματέας        : Ιωάννης Κολαξής
4 – Ταμίας                      : Ουρανία Πανουσοπούλου
5 – Ειδ. Γραμματέας        : Ιωσήφ Παπαδάκης
6 – Έφορος                      : Μαρία Μάη
7 – Αναπληρωτής Ταμίας : Μάρθα Δημητρίου
8 – Μέλος                       : Δημήτριος Κλημέντζος
9 – Μέλος                       : Αντώνιος Χάλαρης


                                                Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Η Πρόεδρος

Ζωή Πεντότη
Ο Γενικός Γραμματέας

Γιάννης Κολαξής