15.11.16

Συγκρότηση Δ.Σ. ΠΟΥΕΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
                                                                                                                                                   
                                                                               Πειραιάς, 7/11/2016
   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Την Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2016 συνεδρίασε το ΔΣ της Π.Ο.Υ.Ε.Ν., όπως αναδείχθηκε από τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου 2016, μετά από πρόσκληση του πρώτου σε σταυρούς υποψηφίου Δημήτρη Γκερλέ.
Ο προεδρεύων ανέγνωσε το από 27/10/2017 Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής με τα αποτελέσματα των εκλογών.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης ακολούθησε μυστική ψηφοφορία και το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1.    Πρόεδρος: Ζωή Πεντότη
2.    Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Γκερλές
3.    Γενικός Γραμματέας: Βασίλης Παπαδημητρίου 
4.    Ταμίας: Μαρία Μάη
5.    Μέλος: Νίκος Ζαρταμόπουλος
6.    Μέλος: Τρύφωνας Γρυπαίος
7.    Μέλος: Γεώργιος Κασμάς
8.    Μέλος: Ηλίας Μεσέρδης
9.    Μέλος: Ανδρέας Πιτερός
10. Μέλος: Ελένη Πολύζου
11. Μέλος: Χρήστος Σκολαρίκος 


                                                    Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Η Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας

  Ζωή Πεντότη                                                     Βασίλης Παπαδημητρίου