3.11.16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εφορευτικής Επιτροπής 14ου Συνεδρίου ΠΟΥΕΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εφορευτικής Επιτροπής 14ου Συνεδρίου

Στον Πειραιά την 27 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 3 στον Πειραιά πραγματοποιήθηκε το 14ο Συνέδριο της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Ν.) για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής της Π.Ο.Υ.Ε.Ν. και αντιπροσώπων στην ΑΔΕΔΥ. 
Στις εκλογές υπέβαλαν υποψηφιότητα δύο (02) συνδυασμοί με τις ονομασίες: «ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ» και «ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ».
Δικαίωμα ψήφου είχαν σαράντα τρία (43) μέλη – αντιπρόσωποι των δέκα πρωτοβάθμιων συλλόγων της Π.Ο.Υ.Ε.Ν. Στο συνέδριο συμμετείχαν σαράντα (40) μέλη – αντιπρόσωποι.

Για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής ψήφισαν τριάντα οκτώ (38) σύνεδροι και βρέθηκαν 35 έγκυρα και 3 άκυρα ψηφοδέλτια.
Από τα 35 έγκυρα ψηφοδέλτια έλαβαν οι συνδυασμοί:
«ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ»: 32 ψηφοδέλτια και εκλέγονται δέκα (10). 
«ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»: 3 ψηφοδέλτια και εκλέγεται ένας (1). 
Για την εκλογή αντιπροσώπων στην ΑΔΕΔΥ ψήφισαν τριάντα οκτώ (38) σύνεδροι και βρέθηκαν 36 έγκυρα και 2 άκυρα ψηφοδέλτια.
Από τα 36 έγκυρα ψηφοδέλτια έλαβαν οι συνδυασμοί:
«ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ»: 32 ψηφοδέλτια και εκλέγεται ένας (1).
 «ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»: 4 ψηφοδέλτια

Από την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων στα δύο ψηφοδέλτια εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Υ.Ε.Ν. οι παρακάτω:
ΓΚΕΡΛΕΣ Δημήτριος:                           25 ψήφοι         («ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ»)
ΠΕΝΤΟΤΗ Ζωή:                                   24 ψήφοι         («ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ»)
ΓΡΥΠΑΙΟΣ Τρύφωνας:                        20 ψήφοι         («ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ»)
ΠΙΤΕΡΟΣ Ανδρέας:                             20 ψήφοι         («ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ»)
ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ Χρήστος:                     20 ψήφοι         («ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ»)
ΜΑΗ Μαρία:                                        19 ψήφοι         («ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ»)
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Βασίλειος:         17 ψήφοι         («ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ»)
ΜΕΣΕΡΔΗΣ Ηλίας:                               15 ψήφοι         («ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ»)
ΚΑΣΜΑΣ Γεώργιος:                             13 ψήφοι         («ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ»)
ΠΟΛΥΖΟΥ Ελένη:                               11 ψήφοι         («ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ»)
ΖΑΡΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος:            2 ψήφοι        («ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»)
Αναπληρωματικά μέλη είναι:
ΝΤΖΙΒΑΝΑΚΗ Ιωάννα:                      7 ψήφοι          («ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ»)
ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΗΣ Ηρακλής:               1 ψήφοι          («ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»)

Για την Ελεγκτική Επιτροπή από το («ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ») εκλέγονται οι παρακάτω:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μάρθα:                          20 ψήφοι        
ΦΑΝΟΣ Αλέξανδρος:                           16 ψήφοι        
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ Παναγιώτης:              12 ψήφοι

Για την εκλογή αντιπροσώπων στην ΑΔΕΔΥ έλαβαν:
ΠΕΝΤΟΤΗ Ζωή:                                   38 ψήφους       («ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ»)
ΡΙΣΚΑ Αικατερίνη:                               4 ψήφους        («ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ»)
ΖΑΡΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος:           1 ψήφο          («ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»)
ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΗΣ Ηρακλής:                1 ψήφο          («ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»)
Εκλέγεται η ΠΕΝΤΟΤΗ Ζωή με αναπληρώτρια την ΡΙΣΚΑ Αικατερίνη.

Για την Εφορευτική Επιτροπή

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ιωσήφ

ΓΚΟΥΤΖΙΔΟΥ Δήμητρα


ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ Δημήτριος