1.12.14

Αναβολή εκλογικής διαδικασίας

                                                                                                                                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1Ο  

Ταχ. Δ/νση       : Ακτή Βασιλειάδη
                             Πύλη Ε1- Ε2
Ταχ. Κώδικας  : 185 10 Πειραιάς 
FAX                   : 2131371290
Τηλέφωνο       :  2131374286
e-mail               : dpp@yen.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  Πειραιάς, 27/11/2014
Αρ. Πρωτ.: 5111.11/63/2014                                  
ΠΡΟΣ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣΘΕΜΑ: « Αναβολή εκλογικής διαδικασίας ».
ΣΧΕΤ. :  Η αριθμ. 5111.11/23/2014/05-9-2014 απόφαση ΥΝΑ (μ.π.ο.).  
        
                 Σας γνωρίζουμε ότι  οι προγραμματισμένες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων, καθώς και του ανώτερου και κατώτερου προσωπικού Πλοηγικής Υπηρεσίας  στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο,  οι οποίες είχαν προκηρυχθεί με την ανωτέρω σχετική,  αναβάλλονται.                                                   
                 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης – συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΥΝΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149 Α΄), θα εκδοθεί νέα υπουργική απόφαση για  παράταση των προθεσμιών ολοκλήρωσης της εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/1111/οικ.23477/25-9-2014 εγκύκλιο ΥΔΙΜΗΔ.

                                O Υπουργός  


                                                                                                    Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1.        Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής Μονίμων Υπαλλήλων (δια της γραμματέως ΑΔΑΜ Αγγελικής Μ.Υ. της ΔΔΥ-α΄)
2.        Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής ΙΔΑΧ Υπαλλήλων (δια της γραμματέως ΚΑΤΣΙΠΗ ΄Αννας,  ΙΔΑΧ υπαλλήλου  του ΤΕΟΘ)
3.        Mέλη Εφορευτικής Επιτροπής Ανώτερου Προσωπικού Π.Υ. (δια του γραμματέως ΠΑΟΥΡΗ Δημητρίου Πλοηγού του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά
4.        Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής Κατώτερου Προσωπικού Π.Υ. (δια του γραμματέως ΣΜΥΡΟΥ Νικολάου, Κυβερνήτη του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.      Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους (για τους υπηρετούντες Μ.Υ.)
2.       ΥΝΑ /ΕΥΣΕΔ(για την υπηρετούσα Μ.Υ/ΥΝΑ)
3.      Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (για τους υπηρετούντες Μ.Υ)
4.      ΥΝΑ/ ΔΜΚΠ α΄- β΄- γ΄- δ΄, ΔΛΠ α΄- β΄-γ΄, ΔΛΚΥ α΄-β΄γ΄, Π.Υ., ΔΙ.ΠΡ.ΟΠ-δ΄, ΔΝΕΡ β΄- δ΄, ΔΕΚΝ α΄ - δ΄, ΔΝΕΘΤ α΄- β΄-γ΄-δ΄, ΤΕΟΘ.
5.      Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (για τους υπηρετούντες Μ.Υ. και ΙΔΑΧ υπαλλήλους)
6.      Υπηρεσία Μουσικής α΄-β΄
7.      ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠ - δ΄ (για την υπηρετούσα IΔΑΧ υπάλληλο)
8.      ΑΕΝ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ, ΚΥΜΗΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  ΣΥΡΟΥ, ΥΔΡΑΣ.
9.      ΚΕΣΕΝ/Π-Μ/ΡΗ-ΡΕ
10.  ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
11.  ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:ΠΕΙΡΑΙΑ, ΒΟΛΟΥ, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΙΣΘΜΙΩΝ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΥΛΟΥ
12.  ΠΛΟΗΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: ΠΕΙΡΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΟΔΟΥ, ΒΟΛΟΥ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΑΥΡΙΟΥ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΣΥΡΟΥ, ΙΤΕΑΣ (για τους υπηρετούντες υπαλλήλους)
13.  ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ/  Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος,  
       ΤΚ 18180 Αθήνα (για τον αποσπασμένο MΥ/ΥΝΑ ΜΠΕΞΗ Γεώργιο)
14.  ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ/ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΠΣ»,    
       Ναύαρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής 1, 10558 ΑΘΗΝΑ (για την αποσπασμένη ΜΥ/ΥΝΑ   
      ΠΡΟΒΑΤΑ Σταματία)
15.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &ΔΙΚΤΥΩΝ/ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ «Ψηφιακή   
       Σύγκλιση» Λέκκα 23-25  Πλ. Συντάγματος  (για τους  αποσπασμένους   υπαλλήλους   ΥΝΑ   
       ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΥ Νεφέλη και ΧΡΙΣΤΟΦΗ Γεώργιο)
16.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ /ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, Κοραή 4 105 64 ΑΘΗΝΑ ( για τους  
    αποσπασμένους μόνιμους υπαλλήλους ΥΝΑ  ΔΡΑΚΟ Θεόδωρο και ΚΥΡΙΑΚΗ Ιωάννη )
17.  ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, Τσακάλωφ 34 & Δημοκρίτου 10673 
    ΑΘΗΝΑ (για τον αποσπασμένο  μόνιμο υπάλληλο ΥΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ Γεώργιο)
18.   ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ/ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ/Ε.Υ.Σ.Ε.Δ/ΕΜΠΟΡΙΟΥ/ΜΟΝΑΔΑ Γ΄, ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ 10181 ΑΘΗΝΑ (για την  αποσπασμένη  μόνιμη υπάλληλο ΥΝΑ ΤΖΑΝΤΑ Δήμητρα)
19.   ΥΔΙΜΗΔ/ΕΙΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  
        ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 2007-2013 , ΜΑΙΝΕΧΜΟΥ & ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 18 117 43 ΑΘΗΝΑ (για την 
       αποσπασμένη  μόνιμη υπάλληλο ΥΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία)
20.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / Ι΄ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Εγνατίας 45, 54630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (για την  
     αποσπασμένη μόνιμη υπάλληλο ΥΝΑ  ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ Ευαγγελία)
21.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, Λυκούργου 17 ,10552 ΑΘΗΝΑ
    (για τις αποσπασμένες μόνιμες υπαλλήλους ΥΝΑ ΑΓΚΡΑ Κωνσταντινιά & ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Ευφροσύνη)
22.  Γραφείο Βουλευτή κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Οδ. , Βουλής 4, 105 62 ΑΘΗΝΑ  (για την 
        αποσπασμένη μόνιμη υπάλληλο ΥΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Ευθαλία)
23.  Γρ. Βουλευτή κ. ΡΕΠΟΥΣΗ Μαρίας, Ηρώων Πολυτεχνείου και Δραγάτση  8,185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
       (για την αποσπασμένη μόνιμη υπάλληλο ΥΝΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ Μαρία)
24.   Γρ. Βουλευτή κ. ΛΑΦΑΖΑΝΗ Παναγιώτη, Κοινοβουλευτική Ομάδα ΣΥΡΙΖΑ, Κτίριο Βουλής (για την αποσπασμένη μόνιμη υπάλληλο ΥΝΑ ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Ουρανία)
25.  Γρ. Βουλευτή κ. ΔΡΙΤΣΑ Θ., Καραϊσκου 115 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, (για τον αποσπασμένο ΙΔΑΧ υπάλληλο ΥΝΑ,  ΛΑΜΠΡΙΔΗ Χρήστο)
26.  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ (για τη  μόνιμη  υπάλληλο ΥΝΑ ΧΡΟΝΗ Μαρία)
27.  Εκπρόσωπο του Συνδυασμού «ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ» Μ.Υ. ΓΚΕΡΛΕ Δημήτριο (δια της ΔΔΥ-β΄)
28.  Μεμονωμένο υποψήφιο ΙΔΑΧ ΔΙΑΜΑΝΤΗ Μιχαήλ (δια της ΔΛΠ-γ΄)
29.  Μεμονωμένη υποψήφια ΙΔΑΧ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ Αικατερίνη (δια της ΔΙΠΡΟΠ-δ΄)
30.  Μεμονωμένο υποφήφιο ΙΔΑΧ ΠΛΑΤΙΑ Χαρ/μπο (δια της ΔΛΠ-α΄)
31.  Εκπρόσωπο του Συνδυασμού «ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΛΟΗΓΟΙ»  ΣΟΥΡΜΕΛΗ Αντώνιο (δια του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά)
32.  Εκπρόσωπο του Συνδυασμού «ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ Π.Υ.» ΓΡΥΠΑΙΟ Τρύφωνα (δια του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά)

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 1.  Γραφ. κ. ΥΝΑ (για τους υπηρετούντες Μ.Υ. και ΙΔΑΧ)
 2.  Γραφ. κ. ΓΓ/ΥΝΑ
 3.  Γραφ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ
 4.  Γραφ. κ. ΓΔΛΛΠΝΕ (για τους υπηρετούντες Μ.Υ. )
 5.  ΥΝΑ/ΔΔΥ-α΄