8.10.14

Επιστολή του ΠΣΥΥΕΝ στον Υπουργο Ναυτιλίας & Αιγαίου κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη - Άμεσα συνάντηση πριν να είναι αργά

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                      Πειραιάς 07/10/2014
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                      Αριθ. Πρωτ.: 30
                         “ΠΣΥΥΕΝ”                                                                                   
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2, 18510 Πειραιάς                                              
         Τηλ.: 2104064412, Fax : 2104223492             Προς: Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου
                 e-mail: psyyen@gmail.com                               κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη
               http://psyyen.bgogspot.com                               
                                         
                                                                           Κοιν.: 1. κ. Γ.Γ./ΥΝΑ
                                                                                     2. κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε.
                                                                                     3. κ. Γ.Δ.Δ.Υ.                                                                
                                                                                     4. YNA/ΔΠΠ
                       
Θέμα: Ορισμός ημερομηνίας συνάντησης για τα τρέχοντα θέματα.

Σχετ.: Η από 29/8/2014 επιστολή μας.


     Όπως γνωρίζετε με την από 29/8/2014 επιστολή μας, σας έχουμε ζητήσει να ορίσετε ημερομηνία συνάντησης με το Δ.Σ. του ΠΣΥΥΕΝ για τα θέματα που αφορούν:

-       Τον Οργανισμό του ΥΝΑ (ΠΔ 103/14).
-       Τις Προσλήψεις προσωπικού.
-       Την κατανομή του προσωπικού στον νέο Οργανισμό καθώς και τις τοποθετήσεις προϊσταμένων.
-       Τη διαδικασία «αξιολόγησης» του προσωπικού.
-       Την συντήρηση – υγιεινή των κτιρίων του ΥΝΑ.

    Επειδή έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από το αρχικό αίτημα μας χωρίς καμία ενέργεια από την πλευρά σας, επανερχόμαστε και ζητάμε εκ νέου τον ορισμό ημερομηνίας συνάντησης.

    Ειδικά σε ότι αφορά την απόφαση κατανομής του προσωπικού στο νέο Οργανισμό, η ενημέρωση από τους υπηρεσιακούς παράγοντες προδιαγράφει για μια ακόμη φορά μια κατάσταση με διαδικασίες μακριά από τη σωστή αξιοποίηση του προσωπικού με αξιοκρατία, μέθοδο και προγραμματισμό.

     Για την αποφυγή αποφάσεων των οποίων οι επιπτώσεις θα αποτελέσουν τροχοπέδη στη λειτουργία του Υπουργείου, σας καλούμε για μια ακόμη φορά να ορίσετε ημερομηνία συνάντησης με το ΔΣ του ΠΣΥΥΕΝ.


                                          Για το Διοικητικό Συμβούλιο


     Ο Πρόεδρος                                                                 Η Γενική Γραμματέας

                                                                                           

Σπύρος Στρομπούλας                                                             Ζωή Πεντότη