31.12.08

Συνάντηση Συλλόγου με Υπουργό ΟΙ.Α.Ν. - αρχείο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
«ΠΣΥΥΕΝ»
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
τηλ.: 210-4064412, fax/τηλ.: 210-4223492
mail: psyyen@gmail.com http://psyyen.blogspot.com

Πειραιάς, 12 / 3 / 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας του ΔΣ του Συλλόγου με την Υπουργό Οι.Α.Ν. κα Λούκα Κατσέλη.

Το κύριο αντικείμενο της συνάντησης ήταν οι εξελίξεις ως προς τη νέα διοικητική δομή του Υπ.ΟΙ.Α.Ν. μετά την έκδοση των ΠΔ 185 και 189/2009. Θέσαμε στην κα Υπουργό την πάγια θέση του Συλλόγου μας, για την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής, όπως αυτή εκφράστηκε με τα ανωτέρω ΠΔ, για τη δημιουργία μιας οικονομικής και παραγωγικής Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής, ενταγμένης στο Υπ.ΟΙ.Α.Ν., δηλ. στον πυρήνα των οικονομικών εξελίξεων στη χώρα και στο εξωτερικό. Εκφράσαμε επίσης τη θέση μας για περαιτέρω ουσιαστική συνεργασία ως προς το ζήτημα της οργάνωσης και στελέχωσης με πολιτικό προσωπικό της νέας Γραμματείας, πάντα στην κατεύθυνση αφ’ ενός της αποτελεσματικότερης διοικητικής λειτουργίας και αφ’ ετέρου της βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών στον χώρο της Ναυτιλίας.

Η κα Υπουργός, αφού μας διαβεβαίωσε ότι η ανωτέρω κυβερνητική πολιτική θα προχωρήσει απρόσκοπτα, παρά τις όποιες αντιδράσεις, μας ενημέρωσε ότι προχωράει ο σχεδιασμός και υλοποίηση της διοικητικής διάρθρωσης των Υπηρεσιών της ΓΓΝΠ, ζήτησε δε τη συνεργασία και τη συμβολή του Συλλόγου προς την κατεύθυνση αυτή.

Επίσης από το ΔΣ του Συλλόγου τέθηκε το θέμα του Οργανισμού Υπ.ΟΙ.Α.Ν./ΓΓΝΠ. Από την κα. Υπουργό ζητήθηκε η πρόταση/σχέδιο το οποίο ετοιμάζουμε, προκειμένου να ληφθεί υπ’ όψη και διευκρινίστηκε ότι οι διοικητικές, οικονομικές αρμοδιότητες θα έχουν ενιαία οργανωτική δομή στο Υπουργείο με αντίστοιχες μικρές οργανωτικές μονάδες στη ΓΓΝΠ.

Συζητήθηκαν ακόμη, η εκκρεμότητα ΤΕΑΔΥ, οι υπερωρίες, η δικαστική εξέλιξη της διεκδίκησης του επιδόματος 176 €, οι μετατάξεις προσωπικού. Η ανταπόκριση της κας Υπουργού υπήρξε θετική και δεσμεύθηκε ότι θα εξετάσει επισταμένα όλα τα αιτήματα.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι, δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με αναφορές του κ. Γενικού Γραμματέα σε θέματα απεργίας – για τις οποίες ο Σύλλογος διαφωνεί – δεν αντικατοπτρίζουν τα όσα ελέχθησαν και σε κάθε περίπτωση δεν εκφράζουν το κατά τα άλλα εξαιρετικό κλίμα της συνάντησης.

Το ΔΣ