31.12.08

σύνθεση ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΠΣΥΥΕΝ - Αρχείο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευθύμιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γεώργιος ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ευτυχία ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ : Μαρία ΜΑΗ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Γεώργιος ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ : Γεώργιος ΜΠΕΞΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ : Μαρία ΜΑΗ
ΜΕΛΟΣ : Δημήτριος ΓΚΕΡΛΕΣ
ΜΕΛΟΣ : Σπυρίδων ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΑΣ
ΜΕΛΟΣ : Χρήστος ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ