31.12.08

Ανακοίνωση ΠΣΥΥΕΝ μετακινήσεις - αρχείο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
«ΠΣΥΥΕΝ» Πειραιάς, 01 / 6 / 2009
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
τηλ.: 210-4064412,
fax/τηλ.: 210-4223492
mail: psyyen@gmail.com
http://psyyen.blogspot.com


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, έχει εκφράσει σε όλους τους αρμόδιους τις απόψεις του για τα κριτήρια τα οποία πρέπει να τηρούνται για τις μεταθέσεις του προσωπικού, τα οποία θα πρέπει να διέπονται από αξιοκρατία και νομιμότητα, και να κινούνται στην κατεύθυνση της αρτιότερης οργάνωσης των Υπηρεσιών, αλλά και της βέλτιστης αξιοποίησης των υπαλλήλων, αναλόγως προσόντων.

Παρ’ όλα αυτά, οι τελευταίες μετακινήσεις προσωπικού, δεν έγιναν με γνώμονα τα παραπάνω. Αντί λοιπόν, της σωστής Υπηρεσιακής οργάνωσης και της αξιοποίησης του προσωπικού, κυριάρχησαν επιλογές προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες, εκτός από έλλειψη αξιοκρατίας, οδηγούν και σε αποδιοργάνωση κάποιων Υπηρεσιών, γεγονός το οποίο καταγγέλθηκε από Προϊσταμένους Διευθύνσεων, στο ΔΣ του Συλλόγου.

Είναι ανεπίτρεπτο, με δεδομένες τις ελλείψεις προσωπικού, που φτάνουν στο 40% (και γι’ αυτό δεν ευθύνεται μόνο το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και κάποιοι από το δικό μας Υπουργείο), να γίνονται επιλογές οι οποίες, ούτε την βελτίωση λειτουργίας των Υπηρεσιών εξυπηρετούν, αλλά ούτε και αναδεικνύουν τα προσόντα του προσωπικού, μόνο και μόνο επειδή κάποιοι έχουν «και το μαχαίρι και το καρπούζι». Αν αυτή είναι η επανίδρυση του κράτους, την οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, τότε μάλλον νομίζουν ότι μπορούν να εξακολουθήσουν την κοροϊδία.

Στο ίδιο πλαίσιο της ανοργανωσιάς και εξυπηρέτησης προσωπικών συμφερόντων, ενώ είχε προκηρυχθεί θέση Τμηματάρχη στη ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ, εντούτοις, με ημερήσια διαταγή, από τον Διευθυντή τοποθετήθηκε αναπληρωτής Τμηματάρχης. Αποτέλεσμα: υπάρχει Τμηματάρχης , ο οποίος κρίθηκε και τοποθετήθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΥΕΝΑΝΠ, αλλά δεν έχει παραλάβει το τμήμα, γιατί στη θέση του στάλθηκε ο αναπληρωτής. Άλλο ένα δείγμα της επανίδρυσης του κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης.

Βέβαια η «κάλπικη» πλέον επανίδρυση, συνεχίζεται. Μετά την τοποθέτηση Συντονιστή στη ΓΓΛΛΠ (θέση για την οποία ο Σύλλογός μας έχει ζητήσει την κατάργησή της, γιατί ούτε προβλέπεται, ούτε απαιτείται, αλλά συντελεί στην αύξηση της γραφειοκρατίας), το τέρας της γραφειοκρατίας επανέρχεται με νέο κτύπημα: η θέση Βοηθού Συντονιστή. Το ΥΕΝΑΝΠ πρέπει να είναι το μοναδικό Υπουργείο, το οποίο αντί να μειώνει, προσθέτει νέες γραφειοκρατικές θέσεις, με κάθε αύξηση του αριθμού των ανωτάτων αξιωματικών, για τους οποίους επινοούνται και οι πιο απίθανες θέσεις. Ας μας αναλύσει πρώτα η ηγεσία, ποια ήταν τα οφέλη από την τοποθέτηση Συντονιστή, πως ποσοτικοποιούνται τα οφέλη αυτά, ποια η αποτελεσματικότητα της θέσης, τι θα γίνει αν αλλάξει το πρόσωπο και τοποθετηθεί κάποιος που θα καθυστερεί στις αποφάσεις, ποιος ο ρόλος τελικά των Διευθυντών στην ΓΓΛΛΠ, και μετά να σκεφτεί για τον ορισμό Βοηθού, καθώς όλα αυτά, εκτός από γραφειοκρατία, γεννούν και επιπλέον θέσεις γραμματέων, οδηγών, κλπ, κλπ …

Στις παραπάνω ακατανόητες οργανωτικές διαδικασίες, έρχεται να προστεθεί και η καθυστέρηση της προκήρυξης και πλήρωσης της κενής θέσης του Διευθυντή ΔΠΠ, μέχρι σήμερα. Η παρατεινόμενη πλήρωση της θέσης με αναπληρωτή μόνο προβλήματα νομιμότητας μπορεί προκαλέσει, δεδομένου ότι σίγουρα υπάρχουν οι κατάλληλοι συνάδελφοι, οι οποίοι μπορούν να κριθούν και να στελεχώσουν επάξια τη θέση.

• Ο κ. Υπουργός είναι ενήμερος για αυτές τις μοναδικότητες του ΥΕΝΑΝΠ;
• Ο κ. ΓΓ/ΓΓΛΛΠ εφαρμόζει τις αποφάσεις της Διοίκησης ή όχι;
• Μήπως η ΓΓΛΛΠ λειτουργεί ανεξάρτητα από το ΥΕΝΑΝΠ;
• Ποιός αποφασίζει για τις τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης, ο κ. Τζωάννος ή ο κ. Βλάχος;
• Πόσους Συντονιστές και Βοηθούς σε βαθμό αρχιπλοιάρχου χρειάζεται η ΓΓΛΛΠ;
• Μήπως χρειάζεται και το ΥΕΝΑΝΠ τέτοιες «γραφειοκρατικές» θέσεις;
• Πότε θα προκηρυχθεί η θέση του Προϊσταμένου της ΔΠΠ;

Το ΔΣ του ΠΣΥΥΕΝ καλεί τον κ. Υπουργό να επέμβει άμεσα γιατί είναι ο κύριος υπεύθυνος αυτής της αποδιοργάνωσης.

Η στελέχωση των θέσεων πρέπει να γίνεται με:
• Αξιοκρατία – νομιμότητα
• Κάλυψη των πραγματικών αναγκών των Υπηρεσιών κι όχι ρουσφετολογικές τοποθετήσεις
• Μείωση των γραφειοκρατικών θέσεων «Συντονιστών – Βοηθών – Συμβούλων»
• Αξιοποίηση των προσόντων των υπαλλήλων. Υπάλληλος που έχει 10 ή 15 χρόνια στην ίδια θέση, δεν μπορεί να προσφέρει περισσότερα, δεν διευρύνει τις γνώσεις του, και η Υπηρεσία δεν έχει προσωπικό που να μπορεί να προσφέρει πολύπλευρα.Το Διοικητικό Συμβούλιο ΠΣΥΥΕΝ