31.12.08

Ψήφισμα υπαλλήλων ΥΠΟΙΑΝ - αρχείο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
«ΠΣΥΥΕΝ»
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Πειραιάς, 16 / 04/ 2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΙΑΝ/ΓΓΝΠ

Η ανακοίνωση στο σημερινό έγγραφο και ηλεκτρονικό τύπο πληθώρας δημοσιευμάτων σχετικά με την επικείμενη έκδοση νέου Π.Δ., το οποίο ουσιαστικά καταργεί πλήρως τα Π.Δ. 184/2009, 185/2009 και 189/2009 και την με αυτά συσταθείσα ΓΓΝΠ, επαναφέροντας το σύνολο σχεδόν των αρμοδιοτήτων άσκησης της ναυτιλιακής πολιτικής υπό αστυνομική-στρατιωτική διοίκηση αποτελεί οπισθοδρόμηση και σοβαρή υπαναχώρηση της κυβερνητικής πολιτικής στις πιέσεις εφοπλιστικών κύκλων και άλλων οικονομικών παραγόντων της ναυτιλίας.

Με αφορμή τα ανωτέρω και επιβεβαιωμένα από κυβερνητικούς κύκλους, έλαβε χώρα σήμερα 16 Απριλίου 2010 μαζική συγκέντρωση του προσωπικού με πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Συλλόγου μας προκειμένου αφενός να ενημερωθεί για τις ραγδαίες και δυσμενείς αυτές εξελίξεις και αφετέρου να καθοριστεί η μορφή κινητοποιήσεων και άμεσης αντίδρασης.

Η υπαναχώρηση της κυβερνητικής πολιτικής και η επιλογή πλήρους στρατιωτικοποίησης της ναυτιλίας, μας γυρίζει σε μνήμες της δεκαετίας του 1960, σηματοδοτώντας την επιστροφή στον αναχρονισμό και την οπισθοδρόμηση και είναι ξεπερασμένη από την ίδια τη ζωή. Άλλωστε σε ποια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα με σύγχρονες υποδομές, υπάρχει στρατιωτικό υπουργείο που να ασκεί ναυτιλιακή πολιτική;

Ο ίδιος κ. πρωθυπουργός φαίνεται ότι αδυνατεί να κατανοήσει τις επιταγές των καιρών για μία σύγχρονη μορφή οικονομικής, παραγωγικής ναυτιλίας, συνδετικό κρίκο όλων των δραστηριοτήτων της ναυτιλίας και επιλέγει δαπανηρά μοντέλα που έχουν απορριφθεί από τις απαιτήσεις της σύγχρονης διοίκησης και θυμίζουν τριτοκοσμικές χώρες, υποκύπτοντας σε πιέσεις κύκλων που επιδιώκουν αφενός τη διατήρηση των κεκτημένων τους και αφετέρου την εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων, που βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τις επιταγές της σύγχρονης ναυτιλιακής διοίκησης, με το συμφέρον της εθνικής οικονομίας και κατ΄επέκταση όλων των Ελλήνων πολιτών.

Κατόπιν των ανωτέρω αρνητικών εξελίξεων, που αποτελούν «βόμβα» στα θεμέλια της ελληνικής ναυτιλίας, δεδομένης και της κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας που διέρχεται η χώρα, στα πλαίσια της οποίας απαιτούνται ρηξικέλευθες τομές και όχι αναχρονιστικά πισωγυρίσματα σε μοντέλα διοίκησης πλήρως αποτυχημένα και πολυδάπανα, καταγγέλλουμε με τον πλέον απερίφραστο τρόπο την υποχώρηση της κυβερνητικής πολιτικής και του ίδιου του Πρωθυπουργού στις απαιτήσεις και επιδιώξεις κατεστημένων οικονομικών συμφερόντων και ΖΗΤΑΜΕ:

1. Την απόσυρση οποιασδήποτε νέας νομοθετικής ρύθμισης, η οποία διαλύει πλήρως τις προοπτικές μίας σύγχρονης ναυτιλιακής πολιτικής και ανατρέπει παντελώς την ίδια την κυβερνητική πολιτική, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα με τα Π.Δ. 184/2009, 185/2009 και 189/2009.

2. Τη διατήρηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων της ΓΓΝΠ, όπως αυτές έχουν καθοριστεί με τα προαναφερόμενα Π.Δ. στο πλαίσιο ενός εκσυγχρονισμένου μοντέλου ναυτιλιακής πολιτικής προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των καιρών.

3. Την παραμονή του συνόλου των πολιτικών Υπαλλήλων στη ΓΓΝΠ και όχι την διχοτόμησή με την υπαγωγή τους σε δύο διαφορετικά Υπουργεία, που θα διαρρήξει αφενός την ενότητα του προσωπικού και αφετέρου θα καταργήσει κάθε δυνατότητα ανάπτυξης και προοπτικής της ναυτιλίας υπό πολιτική και όχι στρατιωτική διοίκηση.


ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΓΝΠ/ ΥΠΟΙΑΝ

ΜΕ ΜΑΤ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ευθύμιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Η Γεν. Γραμματέας
Ευτυχία ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ