3.11.16

Διοικητικός Απολογισμός – Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου ΠΟΥΕΝ - 14ο Συνέδριο ΠΟΥΕΝ

Διοικητικός Απολογισμός – Έκθεση Πεπραγμένων ΔιοικητικούΔιοικητικού Συμβουλίου ΠΟΥΕΝ 
14ο Συνέδριο ΠΟΥΕΝ, Πειραιάς 27/10/2016

Το ΔΣ, όπως αναδείχθηκε από τις αρχαιρεσίες της 1ης Νοεμβρίου 2013,  συγκροτήθηκε σε σώμα στις 13 Νοεμβρίου 2013.
1.       Στις 22/11/2013 συμμετείχαμε στην αιφνίδια ηλεκτρονική διαβούλευση (open.gov) που διεξήγαγε ο τότε Υπουργός Ναυτιλίας Μ. Βαρβιτσιώτης και η οποία διήρκησε μόλις 3 ημέρες, με απόψεις-παρατηρήσεις επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου για τα Τουριστικά Πλοία.  Συγκεκριμένα καταγγείλαμε τις διατάξεις που αφορούσαν:
-  στον ΟΝΝΕ, σύμφωνα με τις οποίες  συγχωνευόταν ο Οίκος Ναύτου με το ΓΕΝΕ σε νέο νομικό πρόσωπο  με στρατιωτική στελέχωση και στρατιωτική διοίκηση. 
-  στις αποδοχές του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών ναυτικής εκπαίδευσης, με τις οποίες στην ουσία καταργήθηκε η συλλογική σύμβαση εργασίας του 2010 για τους ΙΔΑΧ και τους ΙΔΟΧ
-  στις αποδοχές του ναυτικού προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας (πλοηγοί και πληρώματα)
-  στις οργανικές συνθέσεις των πληρωμάτων, καθώς πέραν της αύξησης της ανεργίας των ναυτικών είχε συνέπειες και στα έσοδα του ΝΑΤ
-  στους όρους εργασίας των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας, που αντέκρουαν στο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.
Ενώ διεκδικήσαμε και καταφέραμε να πετύχουμε την ακρόαση μας από την αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, που πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2014. 
2.       Στις 17/2/2014 πραγματοποιήσαμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Οίκο Ναύτου μαζί με σωματεία εν ενεργεία  και συνταξιούχων ναυτικών και καταγγείλαμε το απαράδεκτο κλείσιμο όλων των οργανικών μονάδων του ΕΟΠΠΥ, από τον τότε Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη.
3.       Στις 11/3/2014 στηρίξαμε και συμμετείχαμε με στάση εργασίας τις κινητοποιήσεις της ΟΜΥΛΕ και των Λιμενεργατών κατά της πώλησης του ΟΛΠ.
4.       Στις 8/4/2014 πραγματοποιήσαμε προειδοποιητική στάση εργασίας στον προαύλιο χώρο του Υπουργείου, ενόψει της υπογραφής του Σχεδίου ΠΔ για το νέο Οργανισμό του Υπουργείου, ο οποίος συντάχθηκε υπό αδιαφανείς διαδικασίες και τελικά οδήγησε στη μετατροπή του Υπουργείου σε Στρατόπεδο. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της ΑΔΕΔΥ και συμμετείχαν η ΠΕΜΕΝ, η ΠΕΝΕΝ, το Σωματείο Θαλαμηπόλων και το Σωματείο Λιμενεργατών ΟΛΠ, καθώς και σπουδαστές των ΚΕΣΕΝ. 
5.       Στις 28/4/2014 καταγγείλαμε τη σύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, ως μηχανισμό ενταγμένο στην πολιτική του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας και συγκεκριμένα των λιμανιών της χώρας. Οι σχετικές διατάξεις δεν τέθηκαν σε διαβούλευση από τον τότε Υπουργό Βαρβιτσιώτη και ψηφίσθηκαν τελικά με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
6.       Στις 30 Απριλίου 2014 και σε συνέχεια ανοιχτής συνεδρίασης του ΔΣ με τα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, καταγγείλαμε την «υποτιθέμενη αξιολόγηση»  του ν.4250/2014 και ανακοινώσαμε συμμετοχή στην απεργία της ΑΔΕΔΥ καθώς και ότι η ομοσπονδία θα καλύψει τα τυχόν δικαστικά έξοδα για όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι δείχνοντας υπηρεσιακό ήθος και σθένος θα συμμετείχαν στην αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης. Στις 10/7/2014 πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση, με την οποία εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ να προκηρύξει απεργία – αποχή από τη διαδικασία της «υποτιθέμενης αξιολόγησης». Στις 17/9/2014 και σε εκτέλεση των αποφάσεων τη Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Ιουλίου κηρύξαμε απεργία-αποχή  από τη διαδικασία της αξιολόγησης, αφού εν τω μεταξύ είχε κριθεί παράνομη η απεργία που είχε προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.
7.        Το Σεπτέμβριο του 2014 στηρίξαμε όλες τις κινητοποιήσεις της ΟΜΥΛΕ και των Λιμενεργατών κατά της πώλησης του ΟΛΠ.
8.       Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους καταγγείλαμε το νέο Οργανισμό του Υπουργείου (Π.Δ.103/2014), ο οποίος αντικρούει ευθέως στις διατάξεις του ν.4150/2013 και οδηγεί στην περαιτέρω στρατιωτικοποίηση του Υπουργείου και συγκεκριμένα στους τομείς της ναυτιλιακής πολιτικής, της ναυτικής εκπαίδευσης και εργασίας, των επιθεωρήσεων των πλοίων, της λιμενικής πολιτικής και των ναυτιλιακών επενδύσεων, της πληροφορικής και των οικονομικών. Κύρια αιτήματα ήταν η μη υπαγωγή των ανωτέρω αρμοδιοτήτων στο Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και η διατήρηση των κενών οργανικών θέσεων. Επισημαίνεται ότι προηγουμένως είχαν σταλεί στον Υπουργό αναλυτικές παρατηρήσεις και τροποποιήσεις επί των άρθρων του σχεδίου ΠΔ του Οργανισμού. 
9.       Την 1/10/2014 και σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης μας σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας, πραγματοποιήθηκε σχετική συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, από την οποία αποκλεισθήκαμε, παρά το γεγονός ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρότειναν την ακρόασή μας. Τελικά ο νέος Οργανισμός διατηρήθηκε στην αρχική του μορφή και τέθηκε σε ισχύ στις 29/10/2014.
10.   Τον Οκτώβριο του 2014 και ύστερα από σχετικό αίτημα μας συμπεριληφθήκαμε στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πειραιά, κατά τις συνεδριάσεις της οποίας καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για ρυθμίσεις που αφορούν στην ασφαλή κυκλοφορία των πεζών τόσο κατά μήκος της περίφραξης όσο και εντός του λιμένα Πειραιά, επισημαίνοντας ότι η ελλιπής συγκοινωνιακή σύνδεση του Υπουργείου με την πόλη του Πειραιά αλλά και η απουσία πεζοδρόμησης σε αρκετά σημεία του λιμένα, από όπου διέρχονται υποχρεωτικά οι πεζοί, θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. Σε ύστερο χρόνο και όταν γιγαντώθηκε το προσφυγικό ζήτημα, με τη φιλοξενία χιλιάδων προσφύγων υπό απάνθρωπες συνθήκες μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, προτείναμε ενεργότερη και μεγαλύτερη οικονομική και πρακτική συμμετοχή του Δήμου Πειραιά. 
11.   Κατά τη διάρκεια του 2014 συμμετείχαμε σε κινήσεις δημοτών και φορέων των παρακείμενων δήμων υπέρ της παραχώρησης της περιοχής του πρώην Εργοστασίου Λιπασμάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση και ανάπλασής της ως χώρου πρασίνου. Επισημαίνεται ότι το κτίριο του Υπουργείου είναι ακριβώς δίπλα στην εν λόγω περιοχή και η πιθανότητα βιομηχανοποίησής της θα επέφερε βαρύτατες συνέπειες όχι μόνο στους μόνιμους κατοίκους, αλλά και στους εργαζομένους όλης της περιοχής.
12.   Στις 28/11/2014 καταγγείλαμε την παράνομη διακοπή των εκλογών για τα υπηρεσιακά συμβούλια, που αποφάσισε ο Βαρβιτσιώτης από την Αμερική και διεκδικήσαμε σθεναρά την ύπαρξη ξεχωριστών υπηρεσιακών συμβουλίων για τους υπαλλήλους του Υπουργείου και τους υπαλλήλους της ΓΓ Αιγαίου. Ενώ σε πείσμα όλων προσπαθήσαμε ανεπιτυχώς να ολοκληρώσουμε την εκλογική διαδικασία. Ενώ ο τότε βουλευτής της αντιπολίτευσης Θ. Δρίτσας στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου κατέθεσε σχετική αναφορά.
13.   Τον Ιανουάριο του 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΠΟΥΕΝ με αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, στα πλαίσια προεκλογικής επίσκεψης αντιπροσωπείας τους στο Υπουργείο και ύστερα από δική τους πρωτοβουλία, όπου παρουσιάστηκαν εκτενώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ομοσπονδία. Ενώ η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την αποδοχή των αιτημάτων μας από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ.
14.   Στις 23/1/2015, δύο μέρες πριν από τις εθνικές εκλογές, αντιπροσωπεία της ΑΔΕΔΥ επισκέφθηκε το Υπουργείο και εξέδωσε δελτίο τύπου καταγγέλλοντας τους υπηρεσιακούς παράγοντες που προσπαθούσαν έστω και τελευταία στιγμή να εφαρμόσουν το «υποτιθέμενο σύστημα αξιολόγησης», ώστε να προλάβουν οι απεργοσπάστες προϊστάμενοι να κλείσουν τους υπηρεσιακούς φακέλους και να δημιουργήσουν τετελεσμένο για την υπηρεσιακή εξέλιξη των συναδέλφων.
15.   Στις 5/2/2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το νέο αναπληρωτή Υπουργό Θ. Δρίτσα, όπου τέθηκαν εκ νέου όλα τα αιτήματα της Ομοσπονδίας μας, τα οποία του ήταν άλλωστε ήδη γνωστά και είχαν στηριχθεί από τον ίδιο κατά την περίοδο που ήταν αντιπολίτευση. Η συνάντηση, προς έκπληξη όλων μας, έκλεισε μόνο με τη δέσμευση του Υπουργού ότι θα στηρίξει τη διατήρηση του ΝΑΤ και την υπαγωγή του Υπουργείο Ναυτιλίας, υπόσχεση η οποία ως γνωστόν δεν τηρήθηκε.
16.   Τον επόμενο μόλις μήνα, στις 24/2/2015, καταγγείλαμε ότι συνεχίζεται η εφαρμογή των παράνομων αποφάσεων του Βαρβιτσιώτη όσον αφορά στα υπηρεσιακά συμβούλια και επί υπουργίας Θ.Δρίτσα και καλέσαμε τους συναδέλφους να μην θέσουν υποψηφιότητα, ώστε να αποτρέψουμε τη νομιμοποίηση των παράνομων υπουργικών αποφάσεων. Ενώ οι καταγγελίες συνεχίσθηκαν και τους επόμενους μήνες, έως ότου αποκατεστάθη η νομιμότητα και συγκροτήθηκαν εκ νέου υπηρεσιακά συμβούλια, άλλο για το κεντρικό Υπουργείο και άλλο για τη ΓΓ Αιγαίου. Επισημαίνεται ότι η υπουργική απόφαση για τα νέα υπηρεσιακά συμβούλια εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2015, δηλαδή έξι μήνες μετά την υπουργοποίηση του Θ.Δρίτσα, ενώ τελικά οι εκλογές για τα υπηρεσιακά πραγματοποιήθηκαν το φθινόπωρο μετά από αναβολές και κάλυψη των εξόδων από πλευράς του πρωτοβάθμιου σωματείου του υπουργείου. 
17.   Στις 18/3/2015 καταγγείλαμε τις παράλογες ρυθμίσεις του ν. 4281 με τις οποίες υποχρεώνονται όλοι οι πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου σε ετήσια υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί υπάλληλοι του κράτους, μεταξύ αυτών και αυτοί που υπηρετούν στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και στο πρώην Δημοσίας Τάξεως, διέπονται από διαφορετικές διατάξεις. Στις 2/7/2015 καταφέραμε τελικά να δημοσιευθεί τροπολογία (ν.4331/2015 άρθρο 51) με την οποία καταργήθηκε η παράλογη διάταξη για την ετήσια υποβολή Δηλώσεων Πόθεν Έσχες. Δεν προλάβαμε όμως να χαρούμε για αυτήν την επιτυχία μας καθώς η εν λόγω τροπολογία καταργήθηκε στις 14/8/2015 με το ν. 4336/2015.
18.   Μετά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 και τη μετατροπή του «ΟΧΙ» του ελληνικού λαού σε «ΝΑΙ», οπότε και επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μας, όπως αυτοί προέκυψαν κατά τους πρώτους μήνες της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ακολούθησαν οι  εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και  βρεθήκαμε στη νέα εποχή εφαρμογής των μνημονίων.
19.    Κατά το μήνα Οκτώβριο του 2015 στηρίξαμε με ανακοινώσεις, απεργίες και στάσεις εργασίας σειρά κινητοποιήσεων κατά της πώλησης του ΟΛΠ.
20.   Στις 2/11/2015 άνοιξε ο κύκλος των επαναλαμβανόμενων 48ωρων απεργιακών κινητοποιήσεων για τη διατήρηση του ΝΑΤ, του ιστορικά πρώτου ασφαλιστικού φορέα της χώρας και δεύτερου παγκοσμίως (ιδρύθηκε το 1861). Οι απεργιακές κινητοποιήσεις σε πρώτη φάση διοργανώθηκαν από κοινού με την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Τα πρωτοβάθμια σωματεία της ΠΟΥΕΝ που συμμετείχαν ήταν προφανώς ο Σύλλογος Υπαλλήλων του ΝΑΤ αλλά και τα τρία σωματεία της Πλοηγικής Υπηρεσίας (Πλοηγοί και Πληρώματα), τα μέλη των οποίων ως ναυτικοί είναι ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις κράτησαν έως τις 13/11/2015. Ενώ για τα υπόλοιπα πρωτοβάθμια σωματεία της ΠΟΥΕΝ μετά τις πρώτες απεργίες προκηρύχτηκαν στάσεις εργασίας. Κατά τη διάρκεια των απεργιών εκδόθηκαν δύο καταγγελίες για απεργοσπαστικούς μηχανισμούς που στήθηκαν, ο πρώτος στο Υπουργείο Ναυτιλίας καθώς στις 2/11 έμπαιναν απλοήγητα πλοία σε κάποια λιμάνια της χώρας(Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα και Βόλο) και ο δεύτερος από τον ίδιο τον Υπουργό Εργασίας, ο οποίος έδωσε παράνομη ρητή εντολή στον Πρόεδρο του ΔΣ του ΝΑΤ να εκδίδει ο ίδιος, χωρίς τον απαιτούμενο έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΝΑΤ, άδειες ελευθεροπλοΐας. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στις εν λόγω απεργίες ήταν στο 100%.
21.   Οι απεργιακές κινητοποιήσεις για το ΝΑΤ εκκίνησαν και πάλι με την επαναφορά από πλευράς κυβέρνησης του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης τον Ιανουάριο του 2016 και μάλιστα μέσα στην εορταστική περίοδο, συγκεκριμένα εκκίνησαν στις 7/1/2016 και διήρκησαν έως τις αρχές Φεβρουαρίου με καθολική συμμετοχή των υπαλλήλων του ΝΑΤ και στάσεις εργασίας των υπολοίπων πρωτοβάθμιων της ΠΟΥΕΝ. Στις εν λόγω κινητοποιήσεις στο πλευρό μας στάθηκαν τα σωματεία των συνταξιούχων ναυτικών.
22.   Στις αρχές του έτους και ύστερα από πιεστική διεκδίκηση πετύχαμε τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για την Αναδιοργάνωση του Οργανισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τη συμμετοχή και ισόρροπη αντιπροσώπευση πολιτικών υπαλλήλων και ενστόλων. Επιπλέον πετύχαμε να συμμετάσχουμε τόσο εμείς ως Ομοσπονδία, όσο και ο Σύλλογος της ΓΓ Αιγαίου, ο οποίος τότε δεν ήταν ακόμη μέλος της ΠΟΥΕΝ. Η εν λόγω Ομάδα Εργασίας, στην οποία συμμετέχουμε αδιάλειπτα και η οποία από τη συγκρότηση της αμφισβητείται από τα Σωματεία των Λιμενικών, έως σήμερα δεν έχει ολοκληρώσει το έργο της.
23.   Τον Μάιο του 2016 και σε συνεργασία με το πρωτοβάθμιο σωματείο του Υπουργείου καταγγείλαμε το νομοσχέδιο «Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Λιμενικού Συστήματος και άλλες διατάξεις συμμετέχοντας στην ηλεκτρονική διαβούλευση (open.gov), που ξεκίνησε Μεγάλη Πέμπτη και ολοκληρώθηκε μετά από τρεις εργάσιμες ημέρες. Στο εν λόγω νομοσχέδιο τοποθετηθήκαμε τόσο επί της αρχής όσο και επί των άρθρων του Νομοσχεδίου, με το οποίο η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων που έφτιαξε ο Βαρβιτσιώτης γινόταν από το Δρίτσα ανεξάρτητη αρχή και στην οποία μεταβιβάζονταν πέραν των άλλων κανονιστικές αρμοδιότητες που αφορούσαν στη λιμενική πολιτική της χώρας, ενώ παράλληλα συστηνόταν η νέα Δημόσια Αρχή Λιμένων, ως ανεξάρτητη και αυτοτελής, χωρίς όμως καμία ουσιαστική αρμοδιότητα. Εν τέλει και μπροστά στην γενικότερη κατακραυγή το νομοσχέδιο αποσύρθηκε και οι επίμαχες διατάξεις συμπεριελήφθησαν τελικά στο Πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για την τότε αξιολόγηση και ψηφίσθηκαν μαζί με την αύξηση του ΦΠΑ, τα κόκκινα δάνεια, τον αυτόματο κόφτη κ.α. Το μοντέλο διοίκησης, που επέλεξε η κυβέρνηση σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τρόικας-Κουαρτέτου, είναι το ακραίο μοντέλο νεοφιλελευθερισμού για το κράτος, δηλαδή το κράτος σε ρόλο «νυχτοφύλακα» παρακολουθεί τις Ανεξάρτητες Αρχές-Διοικητήρια να ασκούν κανονιστικές αρμοδιότητες και οι υπουργοί απαλλάσσονται των ευθυνών τους καθώς, ως άλλοι αχυράνθρωποι, δεν έχουν καμία αρμοδιότητα, έτσι στρεβλώνεται η ευθεία γραμμή κοινωνικής λογοδοσίας της κυβέρνησης προς τους πολίτες και η εξουσία που έχουμε μεταβιβάσει ως άτομα στο κράτος, ασκείται από άγνωστους σε εμάς τεχνοκράτες, που δεν μας οφείλουν καμία εξήγηση. Αυτό άλλωστε είναι το μοντέλο διοίκησης που προσπαθούν να επιβάλλουν στο σύνολο κράτους, όπως π.χ. στην περίπτωση της ΓΓ Δημοσίων Εσόδων.
24.    Στα τέλη Μαΐου και πάλι σε συνεργασία με το πρωτοβάθμιο του Υπουργείου συμμετείχαμε στη διαβούλευση για το Νομοσχέδιο “Επιθεωρητές/Ελεγκτές πλοίων, λιμένων, Αναγνωρισμένων Οργανισμών – Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις”, όπου καταγγείλαμε ότι παραβιάζονταν οι ελάχιστες απαιτήσεις τυπικών προσόντων ελεγκτών/επιθεωρητών πλοίων που προδιαγράφονται στην Res. A.1070(28) του ΙΜΟ (ΙΙΙ Code). Παράλληλα στο εν λόγω νομοσχέδιο συμπεριελήφθησαν πάγια αυτονόητα αιτήματα της Ομοσπονδίας μας όπως η εξυπηρέτηση των πολιτικών υπαλλήλων από το ιατρείο του υπουργείου, που μέχρι σήμερα εξυπηρετεί μόνο τους λιμενικούς, τη νοσηλεία μας στα ναυτικά νοσοκομεία της χώρας, την μη υπαγωγή των πολιτικών υπαλλήλων στο γραφείο εσωτερικών υποθέσεων του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και την ετήσια υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης τουλάχιστον και προς το παρόν στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, καθώς η κυβέρνηση είναι ανυποχώρητη στο να παύσει πλήρως αυτή την παράλογη διαδικασία.
25.   Το φθινόπωρο του 2016 εγγράψαμε στο Μητρώο Μελών της Ομοσπονδίας, μετά από σχετική αίτησή τους και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό, δύο νέα πρωτοβάθμια σωματεία, το Σύλλογο Υπαλλήλων Υπουργείου Αιγαίου και το Σύλλογο Εργαζομένων στα Λιμενικά Ταμεία Δυτικής Κρήτης. Εφεξής λοιπόν όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία πολιτικών υπαλλήλων που υπηρετούν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τους εποπτευόμενους φορείς, είμαστε ομόσπονδα σωματεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας. 
26.   Από το 2013 έως σήμερα, κατά τις ανά εξάμηνο αιμοληψίες που διενεργούνται από συνεργείο του Τζανείου Νοσοσκομείο στα γραφεία της ΠΟΥΕΝ, έχουμε συγκεντρώσει 346 φιάλες για την Τράπεζα Αίματος της Ομοσπονδίας.   

Εν κατακλείδι το ΔΣ της ΠΟΥΕΝ ανέπτυξε σφαιρική αλλά στοχευμένη δράση καθώς συμμετείχε και στήριξε όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ, προκήρυξε σειρά απεργιακών κινητοποιήσεων κατά της κατάργησης του ΝΑΤ και της αλλαγής του ασφαλιστικού συστήματος των ναυτικών αλλά και κατά της ιδιωτικοποίησης των λιμανιών και του ξεπουλήματος τους σε ξένα κρατικομονοπώλια, κατήγγειλε επανειλημμένως τη στρατιωτικοποίηση του πολιτικού και οικονομικού τομέα της ναυτιλίας, την απαξίωση της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΑΕΝ-ΚΕΣΕΝ) που στοχεύει στη δημιουργία Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Εκπαίδευσης, τη διάλυση της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας και την υποστελέχωση των Πλοηγικών Σταθμών που στοχεύει στο ξεπούλημα της Πλοηγικής Υπηρεσίας, την απαξίωση του Οίκου Ναύτου και του Γραφείου Ναυτικής Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, συνέδραμε συλλόγους δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων που δεν ήταν υπό τη σκέπη της,  στηρίξαμε κινητοποιήσεις σωματείων του χώρου της ναυτιλίας και των λιμανιών και συμμετείχαμε σε διαμαρτυρίες της τοπικής κοινωνίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας