21.9.16

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ε.Ε.) ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                    Πειραιάς, 27-09-2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                                 Αριθμ. Πρωτ.:   02/2016
                   ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ε.Ε.) ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

         Σήμερα την 27η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄ στο Γραφείο της Προέδρου της Ε.Ε. Αρχαιρεσιών, κας ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ Νάσιας (Γραφείο 107, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά) συνήλθαν τα μέλη της Ε.Ε. Αρχαιρεσιών, προκειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ισχύοντος Καταστατικού του Π.Σ.Υ.Υ.Ε.Ν., να ανακηρύξουν τους υποψηφίους για τη διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής στον Π.Σ.Υ.Υ.Ε.Ν. και Αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας (Π.Ο.Υ.Ε.Ν.).

         Από τα τακτικά μέλη προσήλθαν οι: ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ Νάσια, Πρόεδρος, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία και ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία, Μέλη και ως εκ τούτου η Ε.Ε. Αρχαιρεσιών βρίσκεται σε απαρτία.

         Η Ε.Ε. Αρχαιρεσιών, αφού εξέτασε όλες τις υποβληθείσες υποψηφιότητες, διαπίστωσε τα εξής:
α) οι υποψήφιοι υπέβαλαν αιτήσεις για Κοινό Ψηφοδέλτιο και
β) όλες οι αιτήσεις ήταν εμπρόθεσμες.

Στη συνέχεια, η Ε.Ε., έχοντας υπόψη το Μητρώο Μελών που παρέδωσε η Διοίκηση του Συλλόγου στην Πρόεδρο της Ε.Ε.,  προέβη στην ανακήρυξη των υποψηφίων.

Ø  Ο αριθμός των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν για τα διάφορα όργανα είναι:
1.      Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Σ.: Εννέα (09)
2.      Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.): Τρεις (3)
3.      Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Υ.Ε.Ν.: Δέκα επτά (17)

Ø  Οι υποψήφιοι, με βάση τις αιτήσεις τους, θέτουν υποψηφιότητα, ανά συγκρότηση συλλογικού οργάνου, ως κάτωθι: 
Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
1.
ΓΚΕΡΛΕΣ
Δημήτριος
2.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μάρθα
3.
ΚΛΗΜΕΝΤΖΟΣ
Δημήτριος
4.
ΚΟΛΑΞΗΣ
Ιωάννης
5.
ΜΑΗ
Μαρία
6.
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
Ουρανία
7.
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Ιωσήφ
8.
ΠΕΝΤΟΤΗ
Ζωή
9.
ΧΑΛΑΡΗΣ
Αντώνιος
Β. Για την Ελεγκτική Επιτροπή:
1.
ΓΙΑΛΟΥΤΣΗ
Σοφία
2.
ΓΚΟΥΤΖΙΔΟΥ
Δήμητρα
3.
ΔΡΙΤΣΑ
Δήμητρα

Γ. Για Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Υ.Ε.Ν.:
1.
ΓΙΑΛΟΥΤΣΗ
Σοφία
2.
ΓΚΕΡΛΕΣ
Δημήτριος
3.
ΓΚΟΥΤΖΙΔΟΥ
Δήμητρα
4.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μάρθα
5.
ΔΡΙΤΣΑ
Δήμητρα
6.
ΚΛΗΜΕΝΤΖΟΣ
Δημήτριος
7.
ΚΟΛΑΞΗΣ
Ιωάννης
8.
ΜΑΗ
Μαρία
9.
ΜΑΡΑ
Ολυμπία
10.
ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ
Λεωνίδας
11.
ΝΤΖΙΒΑΝΑΚΗ
Ιωάννα
12.
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
Ουρανία
13.
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Ιωσήφ
14.
ΠΕΝΤΟΤΗ
Ζωή
15.
ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ
Ιωάννης
16.
ΧΑΛΑΡΗΣ
Αντώνιος
17.
ΧΛΩΡΟΥ
Γερασιμούλα

Ø  Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όλοι οι υποψήφιοι είναι μέλη του Π.Σ.Υ.Υ.Ε.Ν. και ταμειακώς εντάξει.
Ø  Το παρόν πρακτικό θα αναρτηθεί, σύμφωνα με το Καταστατικό, στον πίνακα ανακοινώσεων του Π.Σ.Υ.Υ.Ε.Ν.    Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ


ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ Νάσια
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία