21.9.16

Ανακοίνωση για διενέργεια εκλογών ανάδειξης Δ.Σ. του ΠΣΥΥΕΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                               Πειραιάς, 19-09-2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                                      Αριθμ. Πρωτ.:   01/2016
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά την διάρκεια των διαδικασιών της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την 14-09-2016 για τις αρχαιρεσίες του Π.Σ.Υ.Υ.Ε.Ν., προέκυψαν τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής τα οποία είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ Νάσια


ΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ                        
ΚΟΥΦΟΣΩΤΗΡΗ ΕλένηΣας γνωρίζουμε ότι όσα από τα μέλη Π.Σ.Υ.Υ.Ε.Ν. ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στις εκλογές για ανάδειξη Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπους Π.Ο.Υ.Ε.Ν. και οι οποίες θα διεξαχθούν την Παρασκευή, 14/10/2016 για την Επαρχία και την Δευτέρα 24/10/2016 για το Κέντρο, καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα από Δευτέρα, 19/09/2016 έως και τη Δευτέρα, 26/09/2016 και ώρα 14:00, σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Καταστατικού του Π.Σ.Υ.Υ.Ε.Ν..

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη  επιστολή ή με FAX (ενυπόγραφο) ή από εξουσιοδοτημένο άτομο του υποψηφίου, στο γραφείο της Προέδρου κας ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ Νάσιας, στη διεύθυνση Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, ΤΚ 18510, Πειραιάς, 1ος όροφος, γραφ. 107, τηλ.: 213 137 1158, FAX: 213 137 1290.
(Οι υποψήφιοι στην αίτησή τους θα πρέπει να δηλώνουν το όργανο στο οποίο επιθυμούν να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), στην Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) ή Π.Ο.Υ.Υ.Ε.Ν).


Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ


ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ Νάσια
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία