13.5.16

Σχόλια του Συλλόγου μας στην δημόσια διαβούλεσυη του Νομοσχεδίου "Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος και άλλες διατάξεις"

Μπορείτε να δείτε τα σχόλια του Συλλόγου μας κατα την διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του Νομοσχεδίου "Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος και άλλες διατάξεις", στο παρακάτω link:

http://www.opengov.gr/ythynal/?p=502