21.3.16

Ανακοίνωση - Κάλεσμα - Αποστολή απόψεων για το νέο οργανισμό του Υπουργείου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
«ΠΣΥΥΕΝ»
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
τηλ.: 210-4064412, fax/τηλ.: 210-4223492

Πειραιάς, 10/ 03 / 2016

Ανακοίνωση- Κάλεσμα
Αποστολή απόψεων για το νέο οργανισμό του Υπουργείου

     Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΥΥΕΝ, σε εκτέλεση των αποφάσεων της από 04/03/2016  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ενόψει της αναμενόμενης συγκρότησης επιτροπής για την μελέτη και εκπόνηση νέου Οργανισμού από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,  καλεί το σύνολο των μελών του Συλλόγου μας όπως αποστείλουν στο psyyen@gmail.com συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες απόψεις σχετικά με την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών:
1)                του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων παραγωγικού αντικειμένου που υπάγονται στο Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων, Ναυτική Εκπαίδευση, Ναυτική Εργασία, Θαλάσσιες Συγκοινωνίες, Ποντοπόρος Ναυτιλία κ.α.) και  
2)                της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων που έχουν μεταφερθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων και των αρμοδιοτήτων που τυχόν μεταφερθούν στις Δημόσιες Αρχές Λιμένων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

Ζωή Πεντότη
Ο Γενικός Γραμματέας

  Γιάννης Κολαξής