12.3.16

Ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΠΣΥΥΕΝ

Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
 Πειραιάς,  4 Μαρτίου 2016
Ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΠΣΥΥΕΝ
Οργανισμός Υπουργείου-Στελέχωση Υπηρεσιών
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016, διαπιστώνει ότι έχει ήδη παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα τόσο από το Νοέμβριο του 2014 που τέθηκε σε λειτουργία ο νέος οργανισμός του Υπουργείου (ΠΔ103/2014), όσο και από τον Φεβρουάριο του 2015 που ανέλαβε η νυν πολιτική ηγεσία, ώστε να έχουν ήδη γίνει εμφανείς σε όλους μας οι παθογένειες του ισχύοντος οργανισμού του Υπουργείου. Κατά συνέπεια θεωρεί αδικαιολόγητη την καθυστέρηση για τη συγκρότηση της επιτροπής επεξεργασίας και εκπόνησης του νέου Οργανισμού του Υπουργείου, που θα πρέπει  να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός σύγχρονου παραγωγικού και οικονομικού κρατικού φορέα για την ελληνική ναυτιλία και θα συμβάλει στην  αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά στη μεταφορά αρμοδιοτήτων παραγωγικής και οικονομικής φύσης από το Υπουργείο στις δομές του αρχηγείου του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ , η οποία είναι προδήλως  παράνομη καθώς αντίκειται ευθέως στις διατάξεις του Ν.4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις», ο Σύλλογος μας έχει ήδη προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ όσον αφορά στις διαπιστούμενες από όλους μας σημερινές δυσλειτουργίες και  παθογένειες,  ο Σύλλογος μας είχε προειδοποιήσει τους ιθύνοντες που θέσπισαν τον ισχύοντα οργανισμό και έχει ενημερώσει επανειλημμένως τη σημερινή πολιτική ηγεσία.

Οι ελάχιστες προσλήψεις που εγκρίθηκαν πρόσφατα και μάλιστα μετά από πολλά χρόνια από το ΥΠΕΣΔΑ, δεν λύνουν το πρόβλημα στελέχωσης των διευθύνσεων του Υπουργείου, αφού την τελευταία δεκαετία έχει αποχωρήσει το 60% των πολιτικών υπαλλήλων και με τις θεσμικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν διαχρονικά στον οργανισμό  έχουν καταργηθεί συνολικά περισσότερες από 500 οργανικές θέσεις, οι οποίες κάλυπταν ανάγκες στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου, στη ναυτική εκπαίδευση και στην πλοηγική υπηρεσία. Η σκόπιμη συνεχής συρρίκνωση του πολιτικού προσωπικού έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα λειτουργίας σε όλες τις υπηρεσίες, ιδιαίτερα στις εξωστρεφείς υπηρεσίες που εξυπηρετούν πολίτες.
Ως εκ τούτου, η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
    1)  να προχωρήσει άμεσα στη σύσταση επιτροπής που θα έχει ως αποκλειστικό έργο την επεξεργασία και εκπόνηση του νέου οργανισμού του Υπουργείου και στην οποία θα εκπροσωπηθούν οι εργαζόμενοι
   2)  να καλύψει άμεσα με μετατάξεις όλες τις κενές οργανικές θέσεις του πολιτικού προσωπικού και μέσω αποσπάσεων από τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα τις λοιπές ανάγκες των υπηρεσιών σε στελεχιακό δυναμικό.
    3)  Να προκηρύξει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4369/2016, καθώς οι αναμενόμενες νέες κρίσεις στο δημόσιο θα γίνουν άμεσα και ίσως πριν την ολοκλήρωση του νέου Οργανισμού.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα δηλώνει την αγωνιστική ετοιμότητα των μελών της και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, στην περίπτωση που δεν εισακουστούν τα δίκαια αιτήματα μας, να διερευνήσει όλες τις πιθανές εναλλακτικές προς όφελος των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων του υπουργείου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων απεργιακές κινητοποιήσεις και ομαδικές μετατάξεις.

Για τη Γενική Συνέλευση
Το Προεδρείο