16.7.14

Ανακοίνωση Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                  Πειραιάς  30/6/2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ       
Ακτή Βασιλειάδη - Πύλη Ε1-Ε2
ΤΚ: 185 10 Πειραιάς
ΤΗΛ : 210 4064412 - FAX : 210 4064239
e-mail: psyyen@g.mail.gr
                                                                 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

          Στην συνάντηση της 23ης Ιουνίου 2014 του Δ.Σ. του Συλλόγου με τον κ. Υπουργό και την παρουσία των δύο Γενικών Γραμματέων , Ναυτιλίας και Λιμένων τέθηκε μεταξύ των άλλων σοβαρών θεμάτων που απασχολούν τους υπαλλήλους στο ΥΝΑ και η αντικατάσταση του ΓΓΛΛΠΝΕ κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Αθανάσιου .
          Τα μέλη του Δ.Σ. ανέδειξαν στον κ. Υπουργό τις αδυναμίες , την έλλειψη εμπειρίας και γνώσης του αντικειμένου και της Δημόσιας Διοίκησης από πλευράς του Γενικού Γραμματέα , καθώς επίσης και μια σειρά ενεργειών που οδηγούν στη διάλυση των Υπηρεσιών και στη στοχοποίηση των πολιτικών υπαλλήλων ιδιαίτερα των προϊσταμένων όπως :
-       Την προσπάθεια να μεταφέρει τις ευθύνες και την άγνοιά του για σοβαρά θέματα σε υπηρεσιακούς παράγοντες .
-       Τη συνεχή και σκόπιμη αλλαγή προϊσταμένων , που δημιουργεί αναστάτωση και συνεχή προβλήματα στις υπηρεσίες . Στον ένα (1) χρόνο παρουσίας του έχει μετακινήσει τέσσερις (4) προϊσταμένους Διευθυντές στην Πλοηγική Υπηρεσία και πρόσφατα μετακινήθηκαν όλοι οι προϊστάμενοι της Δ/νσης Οργάνωσης Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένων χωρίς καμιά αξιολόγηση  .
-       Την απαξιωτική , αλαζονική και ειρωνική συμπεριφορά του προς το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας .
-       Την παράτυπη , εκτός οργανογράμματος , μεταφορά και άσκηση κρισίμων αρμοδιοτήτων σε αναρμόδιες υπηρεσίες με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό των αποβλήτων των πλοίων από την Δ/νση Λιμενικών Έργων .
-       Την παράτυπη στελέχωση και λειτουργία του Γραφείου του με προσωπικό, που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.3528/07 και τον Οργανισμό , το οποίο παρεμβαίνει επίσης παράτυπα στους υπηρεσιακούς παράγοντες της ΓΓΛΛΠΝΕ .  
-       Τη στοχοποίηση  της Πλοηγικής Υπηρεσίας και των υπαλλήλων της, τα τελευταία γεγονότα που διαδραματίζονται σ' αυτή με την παράδοση – παραλαβή της Υπηρεσίας αποδεικνύουν ότι , με τις συνεχείς αλληλοσυγκρουόμενες εντολές του για την παραλαβή – παράδοση της Υπηρεσίας δεν έχει αντίληψη και γνώση της πραγματικής κατάστασης όπως οφείλει μετά από ένα χρόνο που είναι Γενικός Γραμματέας .
-       Την εμμονή στην προσωπική του επιλογή να παραμείνει ένα Τμήμα, από τα τρία, της ΔΛΥ με ένστολο προσωπικό και Διευθυντή ένστολο ο οποίος θα να είναι υφιστάμενος του Γεν. Διευθυντή που θα είναι πολιτικός υπάλληλος . Εάν ισχύσει αυτή η ρύθμιση , θα πρέπει να εφαρμοστεί στο σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου .
   
        Όσοι έχουν συνεργασθεί μαζί του  έχουν διαπιστώσει τεράστιες δυσκολίες από πλευράς του κατανόησης των θεμάτων , ασάφεια στις εντολές του και συνεχείς αλλαγές των κατευθύνσεων που ο ίδιος έχει δώσει .

Η τυπική απάντηση του κ. Υπουργού ήταν ότι στηρίζει τους Γενικούς Γραμματείς, αναλαμβάνοντας έτσι ο ίδιος το βάρος της ευθύνης για τη διάλυση και αναποτελεσματικότητα των υπηρεσιών .

            Ο κ. Υπουργός έχει λαθεμένη αντίληψη για τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής , γιατί αυτό δεν είναι έργο του Γενικού Γραμματέα ΛΛΠΝΕ , αλλά από χρόνια τα καλά αποτελέσματα έχουν έλθει με τη συνολική φιλότιμη προσπάθεια των υπαλλήλων παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, το συντονισμό , τη σαφή και εκλογικευμένη διοίκηση , γεγονότα τα οποία έχουν αναγνωριστεί από όλους τους προηγούμενους Γενικούς Γραμματείς .

       Καλούμε τόσο τον Υπουργό , όσο και το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα της συγκυβέρνησης , πρόταση  του οποίου είναι ο Γενικός Γραμματέας ΛΛΠΝΕ , να λάβουν σοβαρά υπόψη τους την κατάσταση αδιεξόδου που οδηγεί την ΓΓΛΛΠΝΕ ο Γενικός Γραμματέας και να προχωρήσουν στην απομάκρυνσή του .

Θα αντιμετωπίσουμε με όλους τους τρόπους την προσπάθεια υπονόμευσης του έργου  και της απόδοσης των υπαλλήλων απέναντι σε οποιονδήποτε .
                       Για το Δ.Σ.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


        Σπύρος Στρομπούλας                                                              Ζωή Πεντότη