21.6.10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ο.Υ.Ε.Ν. 21/6/2010

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ «ΠΟΥΕΝ»

Πειραιάς, 21/ 06/ 2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με αγανάκτηση και οργή πληροφορηθήκαμε την έκδοση του Π.Δ. 50/10, με το οποίο συνεχίζεται η πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων της ναυτιλίας. Η κυβέρνηση, παρά τις επανειλημμένα διατυπωμένες απόψεις για ενιαίο φορέα ναυτιλίας, υποκύπτει σε συμφέροντα και προχωρεί σε νέες λανθασμένες επιλογές, διατηρώντας και επιτείνοντας το πρόβλημα στη ναυτιλία με σχήματα αντιπαραγωγικά και πολυδάπανα σε μία εποχή που περικόπτονται δαπάνες από μισθούς, τη δημόσια υγεία και την παιδεία.

Άποψη των Πολιτικών Υπαλλήλων, όπως και των περισσοτέρων φορέων της ναυτιλίας, η οποία έχει εκφραστεί επανειλημμένα με την κατάθεση εγγράφων τεκμηριωμένων προτάσεων τόσο στον Υπουργό Επικρατείας κ. Παμπούκη όσο και στον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Λύτρα και οι οποίες έτυχαν θερμής υποδοχής και σχολίων, ήταν και εξακολουθεί να παραμένει ότι ένας ενιαίος φορέας με συγκεντρωμένες τις αρμοδιότητες της ναυτιλίας, σε οικονομικό – παραγωγικό Υπουργείο και όχι στο Δημοσίας Τάξης, αποτελεί τη μόνη ορθή επιλογή, η οποία εγγυάται τη χάραξη και υλοποίηση μίας ναυτιλιακής πολιτικής που θα εδράζεται σε σύγχρονα μοντέλα διοίκησης, μακριά από το παλαιό αναχρονιστικό στρατιωτικό σχήμα που μόνο συγκεκριμένα συμφέροντα εξυπηρετεί. Η διάσπαση των αρμοδιοτήτων, όχι μόνο δεν εξυπηρετεί τη ναυτιλία και κατ’ επέκταση την ελληνική κοινωνία, αλλά είναι βέβαιο ότι θα επιτείνει τα διοικητικά προβλήματα, με προφανή επικάλυψη αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα δύο υπουργεία, δυσχεραίνοντας με τον τρόπο αυτό όχι μόνο την υλοποίηση μίας αναπτυξιακής ναυτιλιακής πολιτικής αλλά και το έργο του Λιμενικού Σώματος ως προς τους νευραλγικούς τομείς της ασφάλειας – διάσωσης, φύλαξης θαλασσίων συνόρων και άλλους.

Είναι επίσης αδιανόητο και παράδοξο οι κλάδοι της ασφαλιστικής κάλυψης των ναυτικών (ΝΑΤ), υγειονομικής περίθαλψης (Οίκος Ναύτου), ναυτικής εκπαίδευσης (Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού), και ναυτικής εργασίας (ΔΝΕΡ) να εντάσσονται σε στρατιωτικού χαρακτήρα Υπουργείο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ:
· την απόσυρση του ΠΔ 50/2010
· την τοποθέτηση αναπληρωτή Υπουργού η Υφυπουργού στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με αρμοδιότητα το σύνολο της ναυτιλίας, για να εξασφαλιστεί το ενιαίο κέντρο λήψης και υλοποίησης αποφάσεων για τη ναυτιλία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
· Τη συγκέντρωση των πολιτικών υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, της Γενικής Γραμματείας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ΝΑΤ, Οίκου Ναύτου, ΓΕΝΕ, Πλοηγικής Υπηρεσίας, ΝΕΕ, Καθηγητών Ακαδημιών ΕΝ, τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010, στις 10.00, στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά, για λήψη αποφάσεων για περαιτέρω ενέργειες ή κινητοποιήσεις.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Θεμιστοκλής ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Ο Γεν. Γραμματέας
Στέργιος ΓΚΙΟΥΛΑΚΗΣ