22.4.10

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
«ΠΣΥΥΕΝ»
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
τηλ.: 210-4064412, fax/τηλ.: 210-4223492
mail: psyyen@gmail.com http://psyyen.blogspot.com

Πειραιάς, 22/4/ 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αγανάκτηση πληροφορούμαστε από τον τύπο ότι η έκδοση του Π.Δ. που αφορά στην πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων της ναυτιλίας είναι προ των πυλών. Η κυβέρνηση, παρά τις διατυπωμένες απόψεις για ενιαίο φορέα ναυτιλίας, υποκύπτει σε οικονομικά συμφέροντα και προχωρεί σε νέες λανθασμένες επιλογές, διατηρώντας και εκτείνοντας το πρόβλημα στη ναυτιλία με σχήματα αντιπαραγωγικά και πολυδάπανα.

Άποψη των Πολιτικών Υπαλλήλων όπως και των περισσοτέρων φορέων της ναυτιλίας ήταν και εξακολουθεί να είναι ότι ένας ενιαίος φορέας με συγκεντρωμένες τις αρμοδιότητες της ναυτιλίας, με οικονομικό – παραγωγικό Υπουργείο και όχι στο Δημοσίας Τάξης, ως η μόνη ορθή επιλογή, η οποία θα παραγάγει πολιτική ναυτιλίας με βάση σύγχρονα μοντέλα διοίκησης, μακριά από το παλαιό αναχρονιστικό στρατιωτικό σχήμα που μόνο συμφέροντα εξυπηρετούσε. Η διάσπαση των αρμοδιοτήτων, όχι μόνο δεν εξυπηρετεί τη ναυτιλία, αλλά είναι βέβαιο ότι θα επιτείνει τα διοικητικά προβλήματα, με προφανή επικάλυψη αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα δύο υπουργεία, δυσχεραίνοντας με τον τρόπο αυτό και το έργο του Λιμενικού Σώματος για ασφάλεια – διάσωση και φύλαξη θαλασσίων συνόρων.

ΖΗΤΟΥΜΕ:

- την απόσυρση του ΠΔ
- την προώθηση ίδρυσης υφυπουργείου στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με αρμοδιότητα το σύνολο της ναυτιλίας

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, ο Σύλλογος πολιτικών υπαλλήλων, συμμετέχει τις κινητοποιήσεις που ξεκίνησε τις προηγούμενες μέρες σε συνεργασία με τα πρωτοβάθμια σωματεία των ΝΠΔΔ και την ΠΟΥΕΝ.

- Κηρύσσει στάση εργασίας στις 23/04/2010, από τις 11:00 ως πέρας εργασίας, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το μέγαρο Μαξίμου.
- Συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση τη Δευτέρα 26/04/2010, για λήψη απόφασης για περαιτέρω απεργιακές κινητοποιήσεις.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Ευθύμιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Η Γεν. Γραμματέας
Ευτυχία ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ