31.12.08

Σύνθεση Δ.Σ. - αρχείο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευθύμιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σπυρίδων ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Γεράσιμος – Νικόλαος ΜΠΟΥΓΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ: Ευτυχία ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ιωσήφ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: Ευαγγελία ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΦΟΡΟΣ: Γεώργιος ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ
ΜΕΛΟΣ: Δημήτριος ΓΚΕΡΛΕΣ
ΜΕΛΟΣ: Κυριάκος ΜΠΕΚΑΣ