31.12.08

Ανακοίνωση ΠΣΥΥΕΝ 21/12/09 - αρχείο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
«ΠΣΥΥΕΝ»
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
τηλ.: 210-4064412, fax/τηλ.: 210-4223492
mail: psyyen@gmail.com http://psyyen.blogspot.com/

Πειραιάς, 21/ 12 / 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το ΔΣ του Συλλόγου των Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, έχει μέχρι σήμερα σταθεί με ευθύνη και συνέπεια απέναντι στις εξελίξεις, μετά τις εκλογές του Οκτώβρη και τη δημιουργία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο οποίο έχει ενταχθεί όλο το πολιτικό προσωπικό του πρώην ΥΕΝΑΝΠ.
Οι εξελίξεις όμως οι οποίες δρομολογήθηκαν με τη συγκρότηση του Υπ.ΟΙ.Α.Ν. το τελευταίο διάστημα έχουν αδρανήσει, με αποτέλεσμα να μην προχωρούν οι αλλαγές οι οποίες απαιτούνται, όπως πχ. ο νέος οργανισμός του Υπ.ΟΙ.Α.Ν. και οι δομικές μεταρρυθμίσεις σε σχέση με τις υπηρεσίες και το προσωπικό.
Οι καθυστερήσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα, διάφοροι παράγοντες του καθεστωτικού κατεστημένου του πρώην ΥΕΝΑΝΠ να επιχειρούν να συντηρήσουν μια κατάσταση που έχει στόχο την οπισθοδρόμηση. Το ΔΣ παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις και θεωρεί δεδομένο ότι η αλλαγή, η οποία ξεκίνησε στο χώρο της Ελληνικής Ναυτιλίας με τη συγκρότηση του Υπ.ΟΙ.Α.Ν., θα προχωρήσει. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η δημιουργία ενός οικονομικού – παραγωγικού Υπ.ΟΙ.Α.Ν., το οποίο θα χαράζει αναπτυξιακή ναυτιλιακή πολιτική στα πλαίσια της εθνικής οικονομικής πολιτικής, αλλά και μιας σύγχρονης δημόσιας διοίκησης, είναι μονόδρομος.
Η νέα Υπουργός πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες διαρθρωτικές αλλαγές σε υπηρεσίες και προσωπικό, με την κατάρτιση του νέου Οργανισμού, χωρίς παλινωδίες και οπισθοδρομήσεις. Όσοι δε ονειρεύονται «παλαιά μεγαλεία», ας το πάρουν απόφαση, το ποτάμι δε γυρίζει πίσω.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Ευθύμιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεράσιμος ΜΠΟΥΓΑΣ