31.12.08

Νομική κάλυψη μηχανικών Δημοσίου - αρχείο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
«ΠΣΥΥΕΝ» Πειραιάς, 23 / 03 / 2009
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 81/09
τηλ.: 210-4064412
ΠΡΟΣ: ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΠ

KOIN:
1. γρ. κ. ΥΕΝΑΝΠ
2. γρ. κ. ΓΓ/ΥΕΝΑΝΠ
3. γρ. κας ΓΔΔΥ

Θέμα: Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών διώξεων εις βάρος τους

Σχετικά:
(α) Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α’/22–02–2005), Άρθρο 42, §1
(β) Αρ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/264/3470/05–02–2007 Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών

Σχετικά με τη νομική κάλυψη των τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών διώξεων εις βάρος τους, ο Ν. 3316/05 (α’ σχετικό) προβλέπει τη σχετική διαδικασία. Σε συνέχεια του νόμου αυτού, το Υπ. Εσωτερικών εξέδωσε Εγκύκλιο (β’ σχετικό), με τη οποία προτρέπει για την έκδοση οικείων Υ.Α. από τα κατά τόπους Υπουργεία, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο (α) σχετικό, επισυνάπτοντας και σχέδιο της Απόφασης αυτής.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι όλα τα υπόλοιπα Υπουργεία έχουν ήδη δημοσιεύσει σε ΦΕΚ την προαναφερόμενη Απόφαση. Επισυνάπτεται λίστα με τις Αποφάσεις αυτές.

Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι περαιτέρω καθυστέρηση έκδοσης από το Υπουργείο μας της προαναφερόμενης Υ.Α. επιτείνει μια κατάσταση αδικαιολόγητης στέρησης νομίμων δικαιωμάτων των συναδέλφων τεχνικών υπαλλήλων μελών του Συλλόγου μας καθώς και άνισης μεταχείρισής τους έναντι των συναδέλφων τεχνικών υπαλλήλων που υπηρετούν σε όλα τα υπόλοιπα Υπουργεία, παρακαλούμε για τις άμεσες κατά αρμοδιότητα ενέργειές σας που αφορούν στην έκδοση της εν λόγω Υ.Α., με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος των ενδιαφερομένων μελών μας.

Επισυνάπτονται:
1. Τα ανωτέρω σχετικά (σ. 10)
2. Λίστα υλοποιημένων ΚΥΑ άλλων Υπουργείων (σ. 1)

Μετά τιμής. Για το Διοικητικό Συμβούλιο.