14.7.10

Ανακοίνωση ΠΣΥΥΕΝ 14/7/2010

Ανακοίνωση ΠΣΥΥΕΝ για τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
«ΠΣΥΥΕΝ» Πειραιάς, 14 / 7 / 2010
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
τηλ.: 210-4064412
fax: 210-4223492
e-mail: psyyen@gmail.com
http://psyyen.blogspot.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τρίτη 12 Ιουλίου 2010, πραγματοποιήθηκε, κατόπιν αιτήματός μας, συνάντηση του ΔΣ με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα.
Κατ’ αρχήν καταστήσαμε γνωστό στον κο Υπουργό ότι, μετά την έκδοση του ΠΔ 50/10 και παρά το γεγονός ότι με τις διατάξεις αυτού κατανεμήθηκαν οι πολιτικοί υπάλληλοι σε Υπηρεσίες και των δύο Υπουργείων (ΥΠΟΙΑΝ – ΥΠΠ), ο Σύλλογός μας θα εξακολουθήσει να προασπίζεται το κοινό πλέον συμφέρον των πολιτικών υπαλλήλων και των δύο Υπουργείων.
Εν συνεχεία του παραθέσαμε τις απόψεις μας σχετικά με τη ναυτιλία και το ενιαίο αυτής, εκφράσαμε τις διαφωνίες μας ως προς την πολυδιάσπασή της με το επίμαχο Π.Δ. και τις ανησυχίες μας για τη λειτουργικότητα του νέου σχήματος και την υπηρεσιακή εξέλιξη των συναδέλφων μας.
Ο κος Χρυσοχοΐδης μας ενημέρωσε από την πλευρά του ότι αποδέχεται τον σημαντικό ρόλο και την δυνατότητα ιεραρχικής εξέλιξης που πρέπει να έχουν οι πολιτικοί υπάλληλοι στις δομές του ΥΠτΠ και για το λόγο αυτό, κατά τις διεργασίες που θα οδηγήσουν στη δημιουργία του νέου Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Ασφάλειας Ναυτιλίας & Ναυσιπλοΐας, πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική συμμετοχή του Συλλόγου μας με τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις.
Εξέφρασε επίσης ρητά την άποψη ότι είναι θεμιτό και δίκαιο οι εργαζόμενοι να προσβλέπουν στην ιεραρχική τους εξέλιξη και θα πρέπει ο φορέας στον οποίο ανήκουν να τους παρέχει τη δυνατότητα αυτή.
Σε δική μας ερώτηση σχετικά με τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν στην εργασία των πολιτικών υπαλλήλων στο ΥΠτΠ, μας δήλωσε ότι η επιθυμία του εργαζόμενου είναι σεβαστή, ότι σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί κανείς να εξασκήσει σύγχρονη διοίκηση με δυσαρεστημένους εργαζόμενους και ότι όσοι δεν επιθυμούν να παραμείνουν στη διάρθρωση της ΓΓΑΝΝ, δεν μπορούν να παραμείνουν «με το ζόρι», διότι δεν θα αποδώσουν τα αναμενόμενα.
Άφησε τέλος ανοιχτό το ενδεχόμενο για μία μελλοντική νομοθετική ρύθμιση στα πλαίσια της οποίας θα παρέχεται η δυνατότητα εκατέρωθεν σε όσους συναδέλφους και των δύο Υπουργείων το επιθυμούν, με αίτησή τους να μπορούν να μεταταχθούν από Υπηρεσίες του ενός Υπουργείου προς το άλλο με συνυπογραφή των αρμοδίων Υπουργών.
Τέλος ο κ. Υπουργός εξέφρασε τη διάθεση για τακτική συνεργασία, δήλωσε ότι το γραφείο του θα είναι ανοιχτό σε κάθε πρόβλημά μας και θα προσπαθεί να ικανοποιεί στο μέτρο του δυνατού τα αιτήματά μας.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Ευθύμιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Η Γεν. Γραμματέας
Ευτυχία ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ