26.4.10

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΠΟΥΕΝ)
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2
185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
E-mail: gr-pilor@otenet.gr


Σήμερα, Δευτέρα 26 Απριλίου 2010 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας κ. Χάρη Παμπούκη κι επιδόθηκε το ακόλουθο κείμενο θέσεων:

Πειραιάς, 26 Απριλίου 2010
Η Ομοσπονδία μας και τα μέλη μας δηλώνουν την πλήρη υποστήριξη στη μεταρρύθμιση στη δημόσια ναυτιλιακή διοίκηση, όπως τουλάχιστον είχε δρομολογηθεί από την κυβέρνηση μετά την υπαγωγή του συνόλου σχεδόν των παραγωγικών οικονομικών αρμοδιοτήτων της ναυτιλίας του πρώην Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π στη νεοσυσταθείσα Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής του ΥΠΟΙΑΝ με την έκδοση των Π.Δ. 184, 185 και 189/2009.
Συμμεριζόμαστε πλήρως την ανάγκη απαρέγκλιτης προσήλωσης στους κύριους άξονες και αρχές της πολιτικής για τη δημόσια διοίκηση της ναυτιλίας, όπως έχουν κατ’ επανάληψη διατυπωθεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς, ήτοι:
ü την αναβάθμιση της ναυτιλίας ως κύριας οικονομικής δραστηριότητας της χώρας μέσα από την υπαγωγή του ενιαίου διοικητικού της φορέα στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
ü την αποδέσμευση του λιμενικού σώματος από αρμοδιότητες που δεν συνάδουν με τις αμιγώς επιχειρησιακές δραστηριότητές του (αστυνόμευση και ασφάλεια λιμένων, φύλαξη ακτών και θαλάσσιων συνόρων, έρευνα και διάσωση κλπ.) και η υπαγωγή του στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μαζί με τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, και
ü την ορθολογική και σύγχρονη οργάνωση όλων των υπηρεσιών με παράλληλη προσπάθεια μείωσης των λειτουργικών δαπανών.
Άποψη των υπαλλήλων που υπηρετούν στο διοικητικό φορέα της ναυτιλίας, όπως άλλωστε και των περισσοτέρων φορέων της ναυτιλίας ήταν και εξακολουθεί να είναι ότι όλες οι αρμοδιότητες της ναυτιλίας πρέπει να υπάγονται σε ένα ενιαίο διοικητικό φορέα οικονομικού παραγωγικού χαρακτήρα.
Είμαστε ριζικά αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια κατάτμησης και υπαγωγής των σημαντικότερων εκ των αρμοδιοτήτων της δημόσιας ναυτιλιακής διοίκησης και πολιτικής σε υπουργείο δημόσιας τάξης, υπό στρατιωτική κηδεμονία και οργάνωση, η οποία εκτός από διεθνής πρωτοτυπία, είναι απολύτως αναχρονιστική, αναποτελεσματική και αντιπαραγωγική και σε πλήρη αναντιστοιχία και ανακολουθία με τις παραπάνω αρχές καθώς και τα αντίστοιχα διεθνή και ευρωπαϊκά μοντέλα σύγχρονης και δημοκρατικής δημόσιας διοίκησης. Η διάσπαση των αρμοδιοτήτων, όχι μόνο δεν εξυπηρετεί τη ναυτιλία, αλλά είναι βέβαιο ότι θα επιτείνει τα διοικητικά προβλήματα, με προφανή επικάλυψη αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα δύο υπουργεία, δυσχεραίνοντας με τον τρόπο αυτό και το έργο του Λιμενικού Σώματος για ασφάλεια – διάσωση και φύλαξη θαλασσίων συνόρων.
Ως εκ των ανωτέρω, είναι απαραίτητη:
· η άμεση απόσυρση οποιουδήποτε σχεδίου Π.Δ. το οποίο βρίσκεται στην κατεύθυνση κατάτμησης και υπαγωγής αρμοδιοτήτων της ναυτιλίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
· η συνέχιση της μεταρρύθμισης στο χώρο της δημόσιας ναυτιλιακής διοίκησης, σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης, με υπαγωγή όλων των αρμοδιοτήτων της ναυτιλίας σε ενιαίο αναβαθμισμένο φορέα, όπως ένα Υφυπουργείο Ναυτιλίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και
· η άμεση προώθηση, εν τω μεταξύ, μεταβατικών νομοθετικών διατάξεων για την απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργιών του πρώην Υπουργείου.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Θεμιστοκλής ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Ο Γεν. Γραμματέας
Στέργιος ΓΚΙΟΥΛΑΚΗΣ