13.1.10

Επίδομα 176€

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι η εκδίκαση των αγωγών για το ανωτέρω επίδομα, που είχε προγραμματιστεί για τις 19/1/2001, πήρε αναβολή για τις 9/3/2010. Η ημερομηνία αυτή είναι η τελική.